Zarząd, pracownicy i członkowie Polskiego Klubu Albion, głęboko poruszeni wiadomością o śmierci ś.p. Mariana Pawlika, składają Jego żonie pani Barbarze i Rodzinie wyrazy szczerego współczucia i żalu. Prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii Pan Marian Pawlik od wielu lat żywo interesował się  działalnością naszego Klubu. Pozostanie w jego historii  i w naszej pamięci jako oddany społecznik i prawy człowiek. Niech spoczywa w pokoju.

Polish Club Albion, it’s Committee, members and staff were saddened by news of the passing of Marian Pawlik, and extend their sincerest sympathies to his wife Barbara, and their entire family. Marian Pawlik, as President of the Polish Community Council in Victoria, took an active interest in our Club over many years, and is remembered as a highly respected and dedicated leader of the Polish Community. Rest in Peace.