Category Archives: Posts

Informacja o Klubie

21 grudzien 2018

List do członków Klubu Albion

Drodzy członkowie. Po raz ostatni w tej formie kontaktowaliśmy się z Państwem w roku 2015. Upłynęło od tego czasu trzy lata. Cóż nowego wydarzyło się w Klubie, że ponownie zwracamy się do naszych członków w formie listownej?

Otóż, jak większość z Państwa zapewne wie, w roku 2017 Zarząd w skladzie: Prezes – Andrzej Korab,  Wiceprezes – Dr Marek Kijek, Sekretarz – Tadeusz Borkowski, Skarbnik – Krystyna Gasz, Marta Bielska, Ewa Synowiecka i Jan Sierkiewicz wystarał się o największy grant w historii polskich organizacji w Australii. Otrzymanie grantu to olbrzymi, wielomiesięczny wysiłek całej grupy członków Zarządu. Staraniami naszymi kierował nieodżałowany św pamięci prezes Andrzej Korab.

Dzięki pomocy przedstawiciela Parlamentu z naszego okręgu wyborczego MP Natalie Suleyman, uzyskanie grantu stało się możliwe. Po wypełnieniu niezliczonej liczby formularzy, dostarczeniu wielu wycen na proponowane prace, otrzymanie grantu stało sie faktem.

Jest to kwota $570,000.00 przyznana klubowi przez rząd stanowy na renowację budynku. Warunkiem przyznania tak wysokiego grantu było posiadanie przez klub swoich oszczędności w co najmniej identycznej kwocie. Dzięki prawidłowemu i skutecznemu zarządzaniu klubem przez 7 minionych lat i wysiłkowi wszystkich wolontariuszy, wypracowalismy olbrzymią kwotę ponad 800 tys dolarow wliczając w to wydatek ponad 200 tysięcy dolarów na rozbudowę kuchni w 2014 roku. Dzięki posiadaniu tak wielkich oszczędności, spełniliśmy bardzo ważny warunek.  Jest to bowiem grant na zasadzie 1 dolar grantu na 1 dolar pieniędzy klubowych. Ogółem więc do wydania na prace związane z grantem jest jeden milion sto czterdzieści tysięcy dolarów.

W ramach grantu otrzymaliśmy pieniądze na 14 różnych projektów. Projekty te obejmują zarówno naprawy strukturalne budynku, renowację kuchni, przebudowę baru i toalet jak również zainstalowanie nowych urządzeń audio/video, wymianę wyposażenia w Sali restauracyjnej oraz w dużej i małej Sali.

Wspomniałem o renowacji budynku. Otóż stan zewnętrznych ścian budynku był tak zły, że ubezpieczająca nas do tej pory instytucja po dokonaniu inspekcji budynku odmówiła dalszego ubezpieczenia.

W związku z tym pierwszym projektem rozpoczętym przez Andrzeja Koraba była naprawa pęknięć ścian. Ekspertyza wykazała, że należało wzmocnić fundamenty budynku. Prace przygotowawcze polegające na wycięciu drzew w pobliżu ścian budynku, przełożenie kabli elektrycznych zasilających szkołę, rozłączenie oświetlenia zostały wykonane w październiku 2017 roku.

Prace wzmacniające fundamenty (underpinning) czyli wylanie dodatkowych fundamentów poniżej istniejących, zakończone zostały w listopadzie 2017 roku

Przebudowa ściany budynku (tam, gdzie mieści się biuro) była zakończona w styczniu 2018 roku. W tym też czasie były prowadzone prace z ponownym podłączeniem prądu do odłączonych urządzeń oraz naprawa drogi przy budynku.

Wymianę urządzeń instalacji klimatyzacyjnej (evaporative air conditioners) zakończono w grudniu 2017 roku i w tym samym czasie zainstalowane zostały dodatkowe urządzenia klimatyzacyjne (split action system: cooling/heating). Dla wyjaśnienia dodam, że evaporative cooling system zużywa mało energii ale jest skuteczny tylko do temperatury ok plus 30 C na zewnątrz. Powyżej tej temperatury jest używany split action cooling system. Ten system jest również bardzo skuteczny do szybkiego ogrzania pomieszczeń (split action heating system).  Prace z instalacją klimatyzacyjną zakończono w lutym 2018.

W tym też czasie została zakończona wymiana starego oświetlenia wewnątrz klubu i na zewnątrz na oszczędne oświetlenie LED.

Na tym praktycznie zakończona została część pierwsza grantu i zlożyliśmy do Gabinetu Premiera rozliczenie finansowe ze wszystkich tych prac. Rozliczenie zostało w pełni zaakceptowane przez Gabinet Premiera.  Wszystkie prace były prowadzone zgodnie z ich wymaganiami i rozliczenie finansowe nie budziło najmniejszych zastrzeżen.  Wkrótce otrzymaliśmy drugą część przyznanego grantu.

W lutym zlecone zostało wykonanie rysunków stanu istniejącego budynku dla potrzeb uzyskania Planing Permit i Building Permit. Rysunki te zostały wykonane w kwietniu 2018 roku.

Również w tym samym czasie otrzymaliśmy rysunki na wzmocnienie belki podpierającej dach celem usunięcia słupków w małej Sali. Trudności w znalezieniu wykonawcy oraz uzyskania Building Permit opóźniły prace wykonawcze. Usunięcie słupków na małej Sali zostało zakończone w listopadzie 2018 roku. W małej Sali pozostały do pomalowania ściany oraz podłoga do polakierowania.

Przygotowania do remontu kuchni trwały od kwietnia bieżącego roku. Otrzymaliśmy pierwszą wycenę opiewającą na ponad 400 tys. dolarow. Szukalismy wykonawcy, który zapewni wykonanie wszystkich prac w przewidzianym terminie i za znacznie mniejsze pieniądze. Znaleźliśmy wykonawcę, który spełniał wszystkie wymagane warunki. Wycena, jaką wystawił opiewała na kwotę 168 tysięcy dolarów. Remont był planowany w taki sposób, aby nie ucierpiały żadne zaplanowane dużo wcześniej imprezy. Imprezy te to Dzień Ojca w pierwszą niedzielę września, Presentation Night Juniorów Polonii 22 wrzesnia, Presentation Night Seniorów 6 października, Zjazd Seniorów 10 października. Chociaż nie było to łatwe ale udało się tak poprowadzić prace remontowe w kuchni, że nie ucierpiały żadne z wcześniej zaplanowanych imprez.

W kuchni zostały wymienione płytki na podłodze (na przeciwpoślizgowe), instalacja wyciągowa i zamontowane nowe urządzenia do gotowania. Urządzenia te (Combi Coker i Brat Pan) zwiększają przepustowość kuchni i używanie ich wyeliminuje ponad godzinne oczekiwanie na posiłek. Tak długie oczekiwanie ma miejsce w czasie dużych imprez takich jak Święto Sportowe czy Dzień Matki.

Remont kuchni zostal wykonany zgodnie z obecnie obowiązujacymi standardami dla commercial kitchen.

Wymiana poszycia dachu została zakończona z końcem listopada 2018 roku.

Dokumentacja na remont baru, toalet oraz nowego pomieszczenia do sterowania systemem nagłaśniającym jest obecnie sprawdzana przez Building Surveyor. Spodziewamy się, że Building Permit otrzymamy w najbliższych dniach.

Instalacja Solar Panels, jest obecnie na etapie wyboru kontraktora. Po zaakceptowaniu wykonawcy przystąpimy do ich instalowania. Jest to pilny i bardzo ważny projekt, dający klubowi oszczędności ok 18 tysięcy dolarów rocznie.

Trwają też dyskusje oraz prace nad upiększeniem i zmianą wystroju wnętrza klubu.

Zlecone jest zaprojektowanie zieleni na zewnątrz klubu.

W projekcie jest również zainstalowanie dodatkowego zbiornika na wodę deszczową. Część prac przygotowawczych jest już wykonana.

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękowac zarządowi a w szczególności Stanisławowi Cichulskiemu i Tadeuszowi Borkowskiemu, którzy z wielką ofiarnością i zapałem podjęli się niewdzięcznej ale koniecznej pracy koordynacji wykonawstwa projektów. Prace te wykonują bezpłatnie (tzw in-kind work), na czym klub zaoszczędzi ok 80 tysięcy dolarów.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w imieniu swoim oraz całego Zarządu składam wszystkim członkom Klubu Najserdeczniejsze Życzenia Wesołych, Zdrowych Świąt oraz Wszelkiej Pomyślności w Nowym 2019 Roku.

Raz jeszcze Wszystkiego Najlepszego

Wiceprezes

Dr Marek Kijek

Oto prezentacja zdjęć z renowacji budynku Klubu w 2018 r.

Polish Club Albion – Activities 2015/2016 (in Polish)

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU – STAŁE I PRZYSZŁE WYDARZENIA 2015 – 2016

29/05/2015

Drodzy Członkowie

W liście tym chcemy poinformować, co wydarzyło się w Klubie i co osiągneliśmy w okresie od ostatniego Walnego Zebrania, które miało miejsce dokładnie rok temu.

Chcemy również poinformować o naszych zamierzeniach  na przyszłość. Większość członków obecnego zarządu wyraziło chęć kontynuowania swojej pracy dla Klubu w następnej kadencji.

Na początek przypomnimy o naszych stałych wydarzeniach:

 1. W każdy poniedziałek mamy Bingo dla Seniorów.
 2. Raz w miesiącu jest organizowany uroczysty lunch dla Seniorów.
 3. W każdy piątek mamy rozgrywki w brydża i w tysiąca.
 4. Klub Bilardowy spotyka się regularnie trzy razy w tygodniu.
 5. W każdy poniedziałek i czwartek mamy Zumbę, która przyciąga coraz więcej uczestników.
 6. W każdą środę są prowadzone lekcje Rock&Rolla dla wszystkich chętnych.
 7. W każdy ostatni piątek miesiąca jest organizowana uroczysta, duża zabawa Rock&Rolla.
 8. Organizujemy uroczystości związane z wydarzeniami w Polonii takie jak obchody rocznicowe i presentation night.
 9. Na początku stycznia każdego roku jest organizowany czterodniowy Festiwal Eritrei.

Z punktu widzenia Klubu jest to bardzo dochodowa impreza.

 1. Każdego roku w maju jest organizowany w Klubie Dzień Niepodległości Eritrei.
 2. Bardzo znane każdemu jest Święto Sportowe organizowane w każdą ostatnią niedzielę lutego.
 3. Udzielamy naszych pomieszczeń klubowych dla zespołu „Polonez”, któremu w ten sposób pomagamy w przygotowaniach do różnych wystepów.
 4. Raz w miesiącu w niedzielę odbywają się zabawy Związku Ziem Wschodnich.
 5. Związek Polskich Więźniów Politycznych raz w miesiącu wyświetla w Klubie swoje filmy.
 6. Organizowane są w Klubie imprezy dla zdobycia funduszy na tegoroczny PolArt w Melbourne.
 7. Dla Seniorów są organizowane okolicznościowe imprezy z okazji Wielkanocy i Bożego Narodzenia.
 8. Dzień Matki i Dzień Ojca – bardzo popularne wydarzenia nie tylko wśród społeczeństwa polskiego ale i australijskiego. Urozmaicamy te imprezy organizując sprzedaż biżuterii po cenach niższych aniżeli w sklepach.
 9. Ostatnio w czasie Wielkanocy na terenie Klubu zorganizowany był doroczny Festiwal Latawca dla społeczności pakistańskiej. Odwiedziło ten Festiwal ponad 7 tysięcy osób.
 10. Nie trzeba też przypominać, że na terenie Klubu gościmy Szkołę Języka Polskiego, która bezpłatnie korzysta z terenu Klubu i klubowych urządzeń sanitarnych.

Oto w wielkim skrócie przypomnieliśmy tylko większość stałych imprez i wydarzeń w Klubie.

Teraz przypomnimy inne wydarzenia mające miejsce w minionej kadencji.

Przypomnieć tu trzeba o uroczystym, oficjalnym otwarciu nowo wybudowanego zaplecza kuchni. Uroczystego otwarcia dokonał Minister Edukacji i Szkolnictwa Stanu Wiktoria pan Nick Wakeling w obecności przedstawicieli Federacji Wiktoriańskiej oraz wielu członków polskiej społeczności polonijnej. Uroczystość uświetnił piękny występ Poloneza. Tu należy dodać, że zaplecze kuchni jest projektem całkowicie spłaconym.

Oprócz tego mieliśmy w Klubie wiele innych, dużych imprez i wydarzeń.

Wspomnieć tu trzeba o organizowanej co roku w lipcu wspaniałej zabawie Rock&Rolla „Christmas in July” kiedy duża sala jest udekorowana na zimowo a uczestnicy zabawy prezentują wspaniałe stroje.

Przypomnieć należy o corocznym Zjeździe Seniorów, który w tamtej kadencji miał miejsce w naszym Klubie. Udział w tej imprezie wzięło ponad 400 osób.

 Osoby pracujące dla Klubu jak zwykle dały z siebie wszystko i jak zwykle zebraliśmy wiele pochwał za nienaganne przygotowanie Zjazdu.

Jak zwykle w listopadzie wzięliśmy udział w „Polish Festival” na Federation Square. Ile wysiłku potrzeba, aby zorganizować nasz udział w tym festiwalu wiedzą tylko te osoby, które to organizują i w nim uczestniczą. Jak zwykle wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania i nasz udział wypadł wspaniale. Olbrzymia reklama dla Klubu.

Co roku też urządzamy zabawę sylwestrową. Te imprezy sylwestrowe cieszą się stale dużą popularnością i stale mamy komplet gości.

Walentynki w tym roku były urządzane dla zebrania pieniędzy na PolArt.

W kwietniu tego roku mieliśmy dużą i popularną wystawę EXPO – ZDROWIE. Można było usyskać bardzo dużo przydatnych i ciekawych informacji na temat zdrowia, odżywiania, trybu życia itd.

Powiedzieć też trzeba o zwykłych, bardzo częstych imprezach organizowanych w Klubie, takich jak przyjęcia z okazji urodzin , komunii, imienin czy też po prostu zwykłych spotkań towarzyskich.

W naszej działalności kładlismy duży nacisk na dochodowość dla Klubu.

 Rezultatem tego jest osiągnięcie bardzo dobrego wyniku finansowego. Jeszcze nigdy w historii Klub finansowo nie stał tak dobrze. Na wielu imprezach, które miały miejsce na terenie Klubu byli obecni przedstawiciele władz lokalnych i stanowych. Powiedzieć trzeba, że nawiązalismy bezpośrednie, osobiste kontakty z wieloma z tych ważnych osób.

Bardzo ważny jest nasz bezpośredni, osobisty kontakt z przedstawicielem Parlamentu Wiktorii, który reprezentuje teren, na którym znajduje się nasz Klub.

Ten kontakt wykorzystamy w staraniach o nowy, duży grant od władz stanowych. Mamy obiecaną pomoc w tym względzie od tego właśnie przedstawiciela Parlamentu.

 

Nasze plany na następną kadencję.

W naszych planach jest uzyskanie grantu od władz Wiktorii.

Planujemy uzyskać minimum 100 tysięcy dolarów. Wówczas zrobilibyśmy dach nad restauracją i dużą salą oraz chcemy kupić nowe krzesła i stoły do Klubu.

 Planujemy zmienić wystrój restauracji klubowej i usunięcie dwóch filarów na małej Sali.

 Chcemy zakupić nowy sprzęt do kuchni i chcemy przebudować kuchnię tak, aby była kuchnią nowoczesną i bardziej wydajną a ludziom, żeby pracowało się dużo lżej.

Musimy też dokończyć prace nad statutem Klubu tak, aby następne Walne Zebranie odbyło się już na podstawie nowego statutu.

Można by jeszcze dużo pisać na temat Klubu, ale chcielibyśmy widzieć wszystkich Państwa na naszym dorocznym Walnym Zebraniu aby bezpośrednio porozmawiać o wszystkim, co mogłoby jeszcze bardziej wzbogacić nasz wspólny Klub.

Do zobaczenia na zebraniu.

Z serdecznymi pozdrowieniami

w imieniu całego Zarzadu

 Dr Marek Kijek

Wiceprezes