Committee Members

COMMITTEE MEMBERS:


Zarząd Polskiego Klubu w Albion uprzejmie informuje, że w dniu 19.11. 2017 odbyło się Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków Klubu.

W wyniku wyborów ukonstytuował się Zarząd Klubu w następującym składzie:

Prezes – Andrzej Korab

Zastępca Prezesa – dr Marek Kijek

Skarbnik – Krystyna Gasz

Sekretarz – Piotr Debert

Członkowie Zarządu:  Marta Bielski, Ewa Synowiecka, Jan Kutypa, Jan Sierkiewicz

Członkowie Komisji Rewizyjnej:  Teresa Golis, Danuta Leban, Jerzy Martyniak


Ko-ordynator Klubu: Tadeusz Borkowski


Contact to all committee members:

email: albionpolclub@gmail.com
post: 19 Carrington Drive, Albion VIC 3020
phone: (03) 9363 3941