COMMITTEE MEMBERS:

Skład Zarządu wybranego na Specjalnym Walnym Zebraniu 7.04.2019.:

Prezes – Jan Kutypa 
Wice – Prezes Marek Świda
Skarbnik – Wacław Wospil
Sekretarz – Piotr Debert
Członkowie Zarządu: Beata Calleri, Małgorzata Dymek, Zofia Kurosz, Jan Sierkiewicz, Aleks Terech, Adrian Wierzbicki
Członkowie Komisji Rewizyjnej: Teresa Golis, Danuta Leban, Jerzy Martyniak.


 


Contact to all committee members:

email: albionpolclub@gmail.com
post: 19 Carrington Drive, Albion VIC 3020
phone: (03) 9363 3941