Monthly Archives: December 2018

Informacja o Klubie

21 grudzien 2018

List do członków Klubu Albion

Drodzy członkowie. Po raz ostatni w tej formie kontaktowaliśmy się z Państwem w roku 2015. Upłynęło od tego czasu trzy lata. Cóż nowego wydarzyło się w Klubie, że ponownie zwracamy się do naszych członków w formie listownej?

Otóż, jak większość z Państwa zapewne wie, w roku 2017 Zarząd w skladzie: Prezes – Andrzej Korab,  Wiceprezes – Dr Marek Kijek, Sekretarz – Tadeusz Borkowski, Skarbnik – Krystyna Gasz, Marta Bielska, Ewa Synowiecka i Jan Sierkiewicz wystarał się o największy grant w historii polskich organizacji w Australii. Otrzymanie grantu to olbrzymi, wielomiesięczny wysiłek całej grupy członków Zarządu. Staraniami naszymi kierował nieodżałowany św pamięci prezes Andrzej Korab.

Dzięki pomocy przedstawiciela Parlamentu z naszego okręgu wyborczego MP Natalie Suleyman, uzyskanie grantu stało się możliwe. Po wypełnieniu niezliczonej liczby formularzy, dostarczeniu wielu wycen na proponowane prace, otrzymanie grantu stało sie faktem.

Jest to kwota $570,000.00 przyznana klubowi przez rząd stanowy na renowację budynku. Warunkiem przyznania tak wysokiego grantu było posiadanie przez klub swoich oszczędności w co najmniej identycznej kwocie. Dzięki prawidłowemu i skutecznemu zarządzaniu klubem przez 7 minionych lat i wysiłkowi wszystkich wolontariuszy, wypracowalismy olbrzymią kwotę ponad 800 tys dolarow wliczając w to wydatek ponad 200 tysięcy dolarów na rozbudowę kuchni w 2014 roku. Dzięki posiadaniu tak wielkich oszczędności, spełniliśmy bardzo ważny warunek.  Jest to bowiem grant na zasadzie 1 dolar grantu na 1 dolar pieniędzy klubowych. Ogółem więc do wydania na prace związane z grantem jest jeden milion sto czterdzieści tysięcy dolarów.

W ramach grantu otrzymaliśmy pieniądze na 14 różnych projektów. Projekty te obejmują zarówno naprawy strukturalne budynku, renowację kuchni, przebudowę baru i toalet jak również zainstalowanie nowych urządzeń audio/video, wymianę wyposażenia w Sali restauracyjnej oraz w dużej i małej Sali.

Wspomniałem o renowacji budynku. Otóż stan zewnętrznych ścian budynku był tak zły, że ubezpieczająca nas do tej pory instytucja po dokonaniu inspekcji budynku odmówiła dalszego ubezpieczenia.

W związku z tym pierwszym projektem rozpoczętym przez Andrzeja Koraba była naprawa pęknięć ścian. Ekspertyza wykazała, że należało wzmocnić fundamenty budynku. Prace przygotowawcze polegające na wycięciu drzew w pobliżu ścian budynku, przełożenie kabli elektrycznych zasilających szkołę, rozłączenie oświetlenia zostały wykonane w październiku 2017 roku.

Prace wzmacniające fundamenty (underpinning) czyli wylanie dodatkowych fundamentów poniżej istniejących, zakończone zostały w listopadzie 2017 roku

Przebudowa ściany budynku (tam, gdzie mieści się biuro) była zakończona w styczniu 2018 roku. W tym też czasie były prowadzone prace z ponownym podłączeniem prądu do odłączonych urządzeń oraz naprawa drogi przy budynku.

Wymianę urządzeń instalacji klimatyzacyjnej (evaporative air conditioners) zakończono w grudniu 2017 roku i w tym samym czasie zainstalowane zostały dodatkowe urządzenia klimatyzacyjne (split action system: cooling/heating). Dla wyjaśnienia dodam, że evaporative cooling system zużywa mało energii ale jest skuteczny tylko do temperatury ok plus 30 C na zewnątrz. Powyżej tej temperatury jest używany split action cooling system. Ten system jest również bardzo skuteczny do szybkiego ogrzania pomieszczeń (split action heating system).  Prace z instalacją klimatyzacyjną zakończono w lutym 2018.

W tym też czasie została zakończona wymiana starego oświetlenia wewnątrz klubu i na zewnątrz na oszczędne oświetlenie LED.

Na tym praktycznie zakończona została część pierwsza grantu i zlożyliśmy do Gabinetu Premiera rozliczenie finansowe ze wszystkich tych prac. Rozliczenie zostało w pełni zaakceptowane przez Gabinet Premiera.  Wszystkie prace były prowadzone zgodnie z ich wymaganiami i rozliczenie finansowe nie budziło najmniejszych zastrzeżen.  Wkrótce otrzymaliśmy drugą część przyznanego grantu.

W lutym zlecone zostało wykonanie rysunków stanu istniejącego budynku dla potrzeb uzyskania Planing Permit i Building Permit. Rysunki te zostały wykonane w kwietniu 2018 roku.

Również w tym samym czasie otrzymaliśmy rysunki na wzmocnienie belki podpierającej dach celem usunięcia słupków w małej Sali. Trudności w znalezieniu wykonawcy oraz uzyskania Building Permit opóźniły prace wykonawcze. Usunięcie słupków na małej Sali zostało zakończone w listopadzie 2018 roku. W małej Sali pozostały do pomalowania ściany oraz podłoga do polakierowania.

Przygotowania do remontu kuchni trwały od kwietnia bieżącego roku. Otrzymaliśmy pierwszą wycenę opiewającą na ponad 400 tys. dolarow. Szukalismy wykonawcy, który zapewni wykonanie wszystkich prac w przewidzianym terminie i za znacznie mniejsze pieniądze. Znaleźliśmy wykonawcę, który spełniał wszystkie wymagane warunki. Wycena, jaką wystawił opiewała na kwotę 168 tysięcy dolarów. Remont był planowany w taki sposób, aby nie ucierpiały żadne zaplanowane dużo wcześniej imprezy. Imprezy te to Dzień Ojca w pierwszą niedzielę września, Presentation Night Juniorów Polonii 22 wrzesnia, Presentation Night Seniorów 6 października, Zjazd Seniorów 10 października. Chociaż nie było to łatwe ale udało się tak poprowadzić prace remontowe w kuchni, że nie ucierpiały żadne z wcześniej zaplanowanych imprez.

W kuchni zostały wymienione płytki na podłodze (na przeciwpoślizgowe), instalacja wyciągowa i zamontowane nowe urządzenia do gotowania. Urządzenia te (Combi Coker i Brat Pan) zwiększają przepustowość kuchni i używanie ich wyeliminuje ponad godzinne oczekiwanie na posiłek. Tak długie oczekiwanie ma miejsce w czasie dużych imprez takich jak Święto Sportowe czy Dzień Matki.

Remont kuchni zostal wykonany zgodnie z obecnie obowiązujacymi standardami dla commercial kitchen.

Wymiana poszycia dachu została zakończona z końcem listopada 2018 roku.

Dokumentacja na remont baru, toalet oraz nowego pomieszczenia do sterowania systemem nagłaśniającym jest obecnie sprawdzana przez Building Surveyor. Spodziewamy się, że Building Permit otrzymamy w najbliższych dniach.

Instalacja Solar Panels, jest obecnie na etapie wyboru kontraktora. Po zaakceptowaniu wykonawcy przystąpimy do ich instalowania. Jest to pilny i bardzo ważny projekt, dający klubowi oszczędności ok 18 tysięcy dolarów rocznie.

Trwają też dyskusje oraz prace nad upiększeniem i zmianą wystroju wnętrza klubu.

Zlecone jest zaprojektowanie zieleni na zewnątrz klubu.

W projekcie jest również zainstalowanie dodatkowego zbiornika na wodę deszczową. Część prac przygotowawczych jest już wykonana.

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękowac zarządowi a w szczególności Stanisławowi Cichulskiemu i Tadeuszowi Borkowskiemu, którzy z wielką ofiarnością i zapałem podjęli się niewdzięcznej ale koniecznej pracy koordynacji wykonawstwa projektów. Prace te wykonują bezpłatnie (tzw in-kind work), na czym klub zaoszczędzi ok 80 tysięcy dolarów.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w imieniu swoim oraz całego Zarządu składam wszystkim członkom Klubu Najserdeczniejsze Życzenia Wesołych, Zdrowych Świąt oraz Wszelkiej Pomyślności w Nowym 2019 Roku.

Raz jeszcze Wszystkiego Najlepszego

Wiceprezes

Dr Marek Kijek

Oto prezentacja zdjęć z renowacji budynku Klubu w 2018 r.